Повећана улога жена у друштву

46

Неоспорна карактеристика исламске револуције било је огромно учешће ‎људи из свих друштвених слојева. Међутим, улога жена у овом погледу ‎била је посебно значајна и ефикасна. Уморне од понижења које је ‎наметнуо Шахов режим, жене су се укључиле у борбу против њега када су ‎чуле инспиративни позив имама Хомеинија. Након победе исламске ‎револуције, жене су све више учествовале у различитим областима живота ‎као што су политика, култура, економија, наука, књижевност, уметност и ‎спорт.‎

Жене су биле присутне у свим областима како би браниле исламску ‎револуцију и Исламску Републику. Оне и даље учествују у различитим ‎демонстрацијама и друштвеним и политичким догађајима. Најбољи пример ‎одговорног учешћа жена виђен је током осмогодишњег рата који је у ‎одбрани земље и Исламске Републике однео преко 7000 мученика међу ‎женама. ‎

У циљу давања подршке женским правима Иранска саветодавна ‎скупштина, Меџлис, до сада је ратификовао бројне законе. Тренутно у ‎Ирану делује око 2000 невладиних организација које се баве питањима ‎женских права. За време Пахлавијевог режима само 25% жена је било ‎писмено, док сада тај број износи 85%. Готово половина универзитетских ‎студената су жене, а број дипломираних жена у периоду пре револуције са ‎‎6% се повећао на 44%. Поред тога, жене чине 20% универзитетских ‎професора, док је тај број пре исламске револуције износио само 6%. ‎Иранке су оствариле бриљантан напредак у различитим научним ‎областима. Број жена лекарки повећао се 16 пута у односу на период пре ‎револуције; број специјалиста са 600 пре револуције повећао се на ‎‎30.000; побољшање јавних здравствених и хигијенских услова у земљи ‎повећало је очекивани животни век жена са 50 на 79 година, док се стопа ‎смртности мајки на порођају смањила за 93% у поређењу са стопом од пре ‎револуције, тако да сада на 100.000 порођаја умре само 18 жена. ‎

 

Оставите коментар

Ваша имејл адреса неће бити објављена.