Назив категорије

Војска

Војна опремљеност

Драгоцено искуство свете одбране пружило је добар увид у значај и улогу различите војне опреме ‎у реалним борбеним условима. Заједно са ограниченим капацитетима и постојећим научним и ‎технолошким ресурсима, као и економском моћи, ово…