Верске и националне мањине

Устав Исламске Републике признаје зороастријанизам, хришћанство и јудаизам. Следбеници ових религија слободни су да практикују верске обреде и церемоније у својим верским објектима. Велики број храмова свих вера поред муслиманских богомоља указују на миран и заједнички суживот. Тако на пример, сем представника у Парламенту, ирански Јевреји имају преко 30 синагога широм земље, своје асоцијације, јавна гласила и приватне школе. Хришћанска заједница Ирана састављена је од потомака Јермена и Асираца који од давних времена живе у духу толеранције са осталим конфесијама. Јермени, као и остале мањине, имају своје школе, магазин на матерњем језику под називом "Алик", и представнике у државном Парламенту.

У грегоријанским и католичким црквама, као и верским центрима Јермена и протестаната, којих има преко двадесет, слободно се обављају све верске церемоније и обреди. Асирци су окупљени у удружењима која се старају о члановима њихове заједнице, црквама где се одржавају религијске светковине и другим јавним центрима. Као и остале мањине, и они имају своје представнике у Парламенту.

Заратустрина религија раширила се у Ирану много пре појаве ислама. Зороастризам је древна иранска религија са дуалистичким учењем чији је оснивач мистички посланик, Заратустра, и која се обликовала до VII века пре н.е. Водећа доктрина ове религије јесте непрестана борба између принципа добра и зла у свету, оличена у божанству добра, Ахура Мазди и зла кога представља Ахриман. Њене есхатолошке идеје о крају света, суду, проживљењу и будућем спаситељу кога ће родити девица, имале су снажан утицај на јудаизам и хришћанство.

 
О Ирану