Бране

Вода је одувек имала кључну улогу у дугој историји Ирана. Иранци су познати као проналазачи каната и персијског точка, односно два система за наводњавање. Херодот наводи да су Иранци још у време Ахеменида (550 - 330 пре н.е.) били вични у копања канала за наводњавање. Откривенуи су резервоари за чување воде, са вентилима за испуштање воде, који датирају из епохе пре Ахеменида. Изградња брана у Ирану датира из времена Сасанида, а посебно се везује за Шапура I. Неке бране изграђене у то време старе су између 1300 и 1700 година.

За време сафавидске владавине (1501 - 1736) хидро-инжењерство је значајно напредовало, када су у Есфахану и Машхаду изграђене многе бране за акумулацију воде, заштитне бране и мостови, од којих неки постоје и данас. После Другог светског рата почиње модерно раздобље у изградњи брана у Ирану; када је до 1957. године изграђено 13 складишних брана са укупним капацитетом од 13 билиона кубних метара и годишњом регулацијом капацитета од 22 билиона кубних метара воде. Тренутно се гради или је изграђено 25 великих брана које ће значајно увећати хидро потенцијале земље.

 
О Ирану