Илуминација и минијатуре

Једна од најпознатијих форми иранске уметности су минијатуре. Прво илустровано дело велике вредности била је Збирка хроника од Рашида ел-Дина, која потиче из XИИИ века. После монголске инвазије, утицај Кине постајао је све видљивији и донео је персисјком сликарству префињеност и истанчаност које је достигло врхунац под Тимуридима и Сафавидима. Књига, која је инспирисала стварање највећег броја минијатура, била је Фирдусијева епска поема. Најлепше илустрована књига, која је икад створена у Ирану, била је чувена Шахнама у верзији коју је илустровао Демот. Сафавиди су испољавали посебно интересовање за тај облик уметности, који је затим почео да се увелико упражњава, а истовремено и да утиче на индијско сликарство тог времена.

После краја сафавидског периода, уметност сликања минијатура почела је нагло да опада. Под Гађарима створена је нова сликарска школа, која је неке аспекте своје уметности узимала од европске сликарске технике, нарочито у погледу перспективе и извесног натурализма. У модерно доба видљиве су две тенденције: с једне стране, техника европског сликарства је усвојена, а с друге, дошло је до оживљавања интересовања за минијатуре, области у којој је ирански геније нашао једну од својих најсавршенијих форми изражавања.

 
О Ирану