Катам и обрада дрвета

Катам је посебна техника у којој се комадићи дрвета разних боја, слоновача, кости и метал повезују и стварају разноврсне геометријске форме, ромбова, троуглова, звезда и полигона. Они се спајају у шару и лепе на површину сачињавајући општу шару. Катам се користио за декорисање намештаја, врата, пролаза, а чак и дрвених преграда у дворцима. Данас, међутим, због високих трошкова производње, занатлије се ограничавају на рамове за слике, кутије, а чак и делове накита. Катамом се, такође, украшава намештај.

 
О Ирану