Историографија


ПРЕ НОВЕ ЕРЕ

Цивилизација покрај реке Зајандех

праисторија - ?
Цивилизација Сиалк7500 - 1000
Ђирофтска цивилизација (Арата)4000 - ?
Прото-еламитска цивилизација3200 - 2800
Еламитске династије2800 - 550
Митани16 - 14. век
Касити16 - 12. век
Краљевина Манаи10 - 7. век
Међанско царство728 - 550
Ахаменидско царство550 - 330
Селеукидско царство330 - 150
Партско (Ашканидско) царство248 - 226 н.е.
ПОСЛЕ НОВЕ ЕРЕ
Сасанидско царство226 - 651
Арапска освајањаод 645
Патријархални калифат637 - 651
Омајадски калифат661 - 750
Абасидски калифат750 - 1258
Династија Тахирида821 - 873
Династија Алавида864 - 928
Династија Сађида889/890 - 929
Династија Сафарида861 - 1003
Династија Саманида875 - 999
Династија Зијарида928 - 1043
Династија Бујида934 - 1055
Салариди942 - 979
Газнавидско царство963 - 1187
Династија Гори1149 - 1212
Царство Селџука1037 - 1194
Династија Кваризема1077 - 1231
Монголска освајањаод 1220
Илканати1256 - 1353
Династија Музафарида1314 - 1393
Династија Чупанида1337 - 1357
Династија Џалајерида1339 - 1432
Царство Тимурида1370 - 1506
Кара Којунлу Туркомани1407 - 1468
Ак Којунлу Туркомани1378 - 1508
Династија Сафавида1501 - 1722/36
Династија Хотаки1722 - 1729
Династија Афшарида1736 - 1750
Династија Занд1750 - 1794
Династија Гађара1781 - 1925
Династија Пахлави1925 - 1979
Исламска револуција1979
Прелазна влада Ирана1979 - 1980
Исламска Република Иранод 1980

 
О Ирану