Уметност

Говорити о стању уметности у Ирану након победе Револуције с једне стране је незахвалан и тежак, а с друге лак задатак. Лак због тога што и обичан посматрач чак и без дубије анализе може да увиди дугачак пут који је у друштву Ирана морала да пређе уметност, као посредник исламске револуције, а тежак због тога што је вредновање уметничких дела и њиховог квалитета веома деликатан посао.

Музичка уметност је препорођена а периоду утемељења и стабилизације исламске власти. После победе Револуције и све до 1989. због ратних тешкоћа најзаступљенија је традиционална музика, када годишња продукција аудио-касета није прелазила цифру од 20 наслова, и када је живих извођења било још мање. Почетком новог периода, већа пажња се поклања оснивању симфонијских оркестара, новим и старим извођачима и пропагирању музичког правца са више народне и фолклорне музике и других облика који су у стању да задовоље потребе млађих генерација.

Музички догађаји у земљи који су привукли пажњу јавности су одржавање разних семинара и скупова о музици, културна размена између иранских и музичких група из других земаља, освајање првог места музичког састава "Ареф" на престижном музичком фестивалу у Лондону, отварање одсека за националну музику на музичком фестивалу "Дани Фаџра", и одржавање сусрета дувачких састава.

 
О Ирану