Слобода штампе

Слобода штампе спада у највећа достигнућа Револуције. У победи Исламске револуције штампа је имала значајну и плодоносну улогу. Оно што се издваја као сјајна тачка Револуције јесте процват различитих облика штампе у Ирану. Године 1978. штампано је 86 наслова свих издања. Не рачунајући дневне новине којих је било преко 20, овај број је 1992. године износио више од 500 публикација широм земље. У 1994. години бележи се благи пад броја публикација (437), а у другој половини 1996. тај број се попео на 743; у 1997. години бројао је 800 наслова, а у првој половини 1998. попео се на 897. Осим тога, до 1998. године дозволу за штампање добило је 1.064 гласила, од којих су 105 политичког карактера, 64 економског, 572 друштвено-културног, 278 научног, а меду којима је и 13 која су посвећена жени, односно 32 деци. Потребно је рећи да су неке иранске публикације последњих година постале светски признате, а садржаји многих од њих, специјализованих у хуманистичким наукама, никако се не могу упоредити са било којим периодом историје државне публицистике.

 
О Ирану