Положај жена

Након тријумфа Исламске револуције у Ирану, а посебно у последњој деценији, посвећена је посебна пажња положају и стању жена и отклањању неједнакости на основу принципа исламског учења. Године 1977. У Ирану је било је 16,4 милиона жена, а после двадесет година (1997) тај број се попео на приближно 29,5 милиона. Пре победе Исламске револуције, у Ирану је било писмено само 35,5 % жена. После утемељења Исламске Републике овај број се године 1986. попео на 52%, а 1998. достигао је цифру од 75%. Пораст писмености жена У Ирану био је приметнији у руралним подручјима, јер је број писмених жена у земљи 1978. износио 17.3%, а у 1998. попео се на 63 %. Године 1978. и 1988, према подацима из општег пописа, 17 односно 18% жена је студирало или похађало средње школе, да би се тај број 1996. године попео до целих 30%.

- Стање у образовању

На основу пописа из 1988. и 1998, поред повећања нивоа писмености у друштву повећан је и ниво опште образованости у Ирану. Друкчије речено, смањен је број жена са основним образовањем, а увећан је број високообразованих жена.

- Стање у запослености

Просек незапослености жена кретао се око 16% у 1978. да би 1988. достигао цифру од 65%. Године 1998. тај број смањен је на 13%. Овај однос није био исти у свим деловима земље - на југу се нпр., кретао од приближно 6% у 1978. до скоро 29% у 1988. години. Наметнути рат, недостатак индустријског развоја и девастирани радни погони утицали су на повећање цифре незапослености, која је знатно ублажена, тако да је 1998. износила 13%. У руралним областима земље, проценат незапослености жена кретао се од 22% у 1978. до 21% у 1988. години. Рат је оставио мање последице на активност сеоског подручја, тако да се тамо смањио проценат незапослености, и крајем 1998. износио је 14%. На југу земље, жене су више запослене У јавним службама, а у сеоским подручјима, више су се бавиле домаћом радиношћу. Године 1998. било је око 46% жена запослених у службама, 34,5% у индустрији, и 17% у пољопривреди. У садашњем тренутку, стање и положај жена показатељи су раста од нижих ка стручнијим занимањима. Године 1978. је било активно око 15% жена специјалиста, а 1998. тај број се попео на 28%. Однос радника запослених у производњи од приближно 53% у 1978, достигао је број од 23% 1979. Године 1998. само је 4% жена радило на најпростијим пословима.

- Главна женска занимања

У последњем периоду десиле су се значајне промене у процесу развоја чији је циљ више био усмерен на питање просперитета жене. Оно што завређује пажњу јесте повећање броја запослених жена са образовањем у односу на исту категорију мушкараца. Године 1998. овај просек био је већи око 1.5%, с тим што је проценат писмених жена углавном мањи од броја писмених мушкараца у друштву. Међутим, овај проблем се јавио услед смањене могућности запошљавања жена. Друкчије речено, могућност да се мушкарац запосли и заснује радни однос у равноправним условима, већа је него у случају жене.

 
О Ирану