Опште образовање

Поређење неких показатеља из 1998. и године победе Револуције (1979.) добро илуструје напредак на пољу образовања у земљи:

- број ученика у основним и средњим школама 1978. године није прелазио цифру од 8 милиона, док сада тај број износи око 18,7 милиона;

- 1979. године у Ирану је било 53.000 школа, сада се тај број попео на 110.000;

- број учионица у земљи у години Револуције био је 250.000, данас је тај број већи од 650.000;

- 1978. године на свака 32 ученика основне и 40 средње школе постојала је по једна учионица за извођење наставе, 1998. дошло је до пораста броја учионица. Изградњом нових школа, сваких 27 основаца и 30 средњосколаца добили су по једну учионицу;

- од укупног броја ученика 1978. године 38% је било женског пола, а данас тај број износи 48%;

- у садашњем тренутку око 34.000 особа са изузетним талентима баве се специјалистичким студијама и проучавањем у 150 центара и високошколских установа, док је тај број 1978. био близу нули;

- тираж школских уџбеника 1978. био је 70 милиона, а 1998. око 180 милиона са преко 900 наслова;

- 1978. године 52,5% становништва преко шест година старости било је неписмено, данас је тај број више него преполовљен, односно смањен на цифру од 20%;

- ирански ученици су 1996. освојили прво место у хемији, а 1997. у математици, односно треће место у физици на светској олимпијади. Године 1997. они су освојили шест златних, девет сребрних и четири бронзане медаље на светској Олимпијади, с тим што пре победе Исламске револуције у Ирану нису учествовали на сличним такмичењима;

- 1976. године само 35.5 % жена изнад шест година било је писмено, а сада је тај број изнад 58%;

- 1978. само 11% радника у Министарству за образовање и просвету имало је факултетске и више дипломе и виша звања, а сада је тај број достигао 22%;

- 1978. око 70% учитеља и предавача имало је средњосколске и низе дипломе, тренутно је тај број мањи од 35%;

- број образовно-културних центара 978. године био је нула,а данас износи 900;

- тренутно у министарству за образовање 47% запослених чине жене.

 
О Ирану