Нове институције у области културе

У периоду обнове и након наметнутог рата Исламска Република Иран добила је три значајне културне институције на највишем нивоу. То су Академија за персијски језик и књижевност, Академија наука и Академија медицинских наука. Тиме је овим областима ствараластва Иранаца признат ранг који је адекватан њиховом значењу у иранском културолошком идентитету.

У послератној фази, пет стотина објеката из области културе, попут кућа културе, посебних центара, културних институција, библиотека, галерија слика, књижевних удружења, је основано и инаугурисано. Такође, одржавањем на десетина конференција, семинара и културолошких и уметничких изложби широм земље, омогућено је задовољавање културних потреба широких народних маса.

 
О Ирану