Достигнућа у области културе и уметности

Исламска револуција је пре свега била инспирисана стањем културе у друштву, па је више од осталог инсистирала на култури и њеним елементима. Ова специфичност Револуције у Ирану била је утемељена на суштини вере која стварање идеалног друштва условљава унутрашњом променом човека, друштва, индивидуалним вредностима и уверењима. У наставку следе најважнији догађаји и промене у култури и уметности Ирана у протекле две декаде.

 
О Ирану