Здравствена заштита

Након тријумфа Исламске револуције брига о здрављу становништва и здравствене теме као што су лечење и очување здравља, постале су једно од важнијих питања и у том правцу предузете су значајне иницијативе. И поред тога што су наметнути рат и разарања у њему и притисак економских санкција умањили финансијска средства предвиђена за здравство и лечење у целини, рат је такође био фактор увећања трошкова лечења у здравственим институцијама на западу и југо-западу земље. У таквом стању настављени су напори за организацију здравства, лечења и здравствене неге.

У циљу што већег развоја здравствених и хигијенских потенцијала друштва, Министарство здравља, неге и медицинског образовања је 1995. и 1996. предузело широк спектар активности. Као најважније издваја се отварање 1.067 домова здравља, 171 градских и сеоских амбуланти, 81 центра за указивање здравствене помоћи, 25 породилишта, 200 јединица за медицину рада, оспособљавање око две хиљаде медицинских сестара, вакцинација и исхрана 85% деце испод једне године мајчиним млеком. Године 1998. број амбуланти попео се на 16.000, а број градских и сеоских центара за пружање медицинске помоћи достигао је број од 2.320, односно 2.006 јединица. Године 1978. на хиљаду, умирало је 120 деце, а 1998. тај број је смањен на 26. Добровољни пројекат Искорењивање дечје парализе у целој земљи успешно је реализован уз велику помоћ снага добровољаца и радника Министарства за здравство, лечење и медицинско образовање, када је на почетку 1994. у два наврата 9, односно 9,2 милиона, и 1995. 8,2, односно 8,4 милиона деце и 1996. 7,6 односно 7,8 деце млађе од пет година примило вакцину против ове болести.

У периоду обнове, здраву и пијацу воду добило је 91% домаћинстава, што је посебно обрадовало сеоска домаћинства чиме су спречене епидемије и остале заразне болести. У области лечења, Министарство за здравље, лечење и медицинско образовање припремило је и извело 22 друга пројекта, отворило је 40 нових болничких одељења са хитном помоћи, инфективним, радиолошким и очним одељењима, лабораторије, 13 станица за хитну помоћ, 21 специјалистичку поликлинику. У садашњем тренутку у земљи постоји око 82.000 болничких јединица.

 
О Ирану