Политика

Промена система и државног уређења означила је само прву фазу у темељним променама изазваним Исламском револуцијом и припремила пут за остале промене. Ова трансформација највише се манифестовала у сфери политике. Бивши режим, због опресорског карактера своје власти, изградио је дух изолованости и несклоности за учествовање у политичким питањима друштва. С друге стране, револуционарне промене су створиле политичку и духовну позадину нужну за развој политичке културе.

Убрзо после Револуције, доношењем устава, политика је добила јасне обрисе, када су и фиксирани и утемељени модалитети народног учешћа у политици. Основни принцип био је стварање законских институција и обезбеђивање слобода. У спољној политици Исламска револуција је прихватила принцип несврставања, неприхватања доминације, и од самог почетка, признавањем међународних институција и организација, заузела јасно место на разним пољима.

 
О Ирану