Ислам и друге вере

 

У Кур’ану се реч ал дин (религија) увек помиње у свом општем значењу. И сам израз ислам у општем смислу означава покоравање Богу и прихватање монотеизма, пре него посебну религију која је кроз Кур’ан објављена Мухамеду с.а.в.а. У свом најопштијем значењу ислам је веровање у Бога, мелеке, Божије посланике и објављене књиге. Према многим кур’анским ајетима, Бог је у сваком народу одредио посланика из тог народа. Први човек и први посланик био је Адем а.с. Исус Христ а.с. и Мојсије а.с. били су два друга велика веровесника чије су имена и небеске књиге потврђени у Кур’ану.

 

Исламски теолози су писали књиге о хересиографији, бавећи се веровањима следбеника различитих вера, попут Јевреја, хришћана, зороастрејаца, Сабејаца (обожаваоци звезда). То илуструје праксу исламске отворености и толеранције према другим верама, која је према мишљењу историчара и оријенталиста имала одлучујућу улогу на његов развој и ширење. Осим тога, у теолошким, филозофским и историјским делима постоји значајна количина информација о осталим верама, јер је ислам, као што се зна, у земљама попут Ирана, Индије, Кине и Шпаније дошао у додир са многима од њих.

 

Према исламском закону муслиманско друштво је у обавези да пружи заштиту Људима књиге (Ахл-е китаб, они који следе Божије вере) и поштује њихов верски закон. Без обзира на то што је у појединим периодима историје ова верска толеранција постајала жртва аспирација појединаца или група на власти, у поступању према припадницима других вера прошлост исламске цивилизације пружа бољу слику од других. На пример, седиште православне цркве и даље је у Истанбулу, а велики број јерменских хришћана живи у Ирану и Ираку. Главни језик на коме су јеврејски филозофи у Шпанији писали своја дела није латински, већ арапски. Када су 1492. муслимани протерани из те земље, велики број Јевреја је пронашао уточиште у некој од земаља исламског света, где су могли да све до данас очувају своје верско и културно наслеђе. Као пример се може навести и миран и толерантан суживот између муслимана и хиндуса у Индији и у другим подручјима. Пријатељски однос између муслимана и следбеника других религија присутан је и данас, изузев места где мисионари и пропагатори других вера у својим говорима и пропагандним наступима неосновано нападају муслимане и њихово друштво.

 
 
Ислам