7. Међународни наградни конкурс за хуманистичке науке
и исламске студије "Фараби"

Уторак, 22. јануар 2013. годинеПозив за учешће на научно-истраживачком конкурсу


‎7. Међународни наградни конкурс за хуманистичке науке и исламске студије "Фараби"

Датум одржавања: октобар 2013.‎
Рок за достављање радова: 15. март 2013.‎

‎Министарство за науку, истраживање и технологију И.Р. Ирана, у сарадњи са домаћим и страним научним ‎организацијама и институтима, организује Седми међународни наградни конкурс "Фараби", у циљу промовисања значаја и улоге хуманистичких наука и исламских студија, као и подстицања ‎истраживача из ове области да спроводе аутентична фундаментална и примењена студијска истраживања, ‎а у складу са општим и локалним научним критеријумима, те у циљу представљања врхунских истраживача ‎и научника у домену хуманистичких наука и исламских студија и одавања признања истима‎.‎

Наградни конкурс, који обухвата 12 научних група, одржаће се у две категорије: домаћој и‎ иностраној.‎

У домаћој категорији, научно-истраживачки радови кандидата ће се оцењивати у две подкатегорије – ‎одрасли и омладина (испод 35 година).

У иностраној категорији која је посебно намењена ‎истраживачима ван Ирана, примаће се и оцењивати искључиво радови који се односе на област Иранска и ‎исламска култура и цивилизација.

Тема Наградног конкурса

Наградни конкурс за циљ има препознавање и представљање објављених и необјављених врхунских научно-‎истраживачких радова, дисертација и другог материјала у области хуманистичких наука и исламских студија, те њихово прослеђивање ‎Секретаријату Наградног конкурса.

У оквиру пратећег програма Наградног конкурса, као и сваке године, представљају се ‎најпродуктивнији истраживачки центри, најистакнутије вође истраживачких пројеката, најуспешније ‎публикације научних истраживања, заслужни преводиоци и лектори и за језике који користе арапско и за језике ‎који користе латинско писмо, пионири хуманистичких наука у Ирану, истакнути биографи, теоретичари и аутори, ‎и сви који су дали значајан допринос науци током претходне године. Такође се одаје почаст ‎преминулим пионирима науке и истакнутим предавачима.

Циљеви Наградног конкурса

• Обезбеђивање основе и утирање пута за промовисање, јачање и развој хуманистичких ‎наука.‎
• Приближавање улоге и значаја хуманистичких наука иранском народу
• Продубљивање свести иранског друштва о улози ‎хуманистичких наука у сферама развоја науке, културе и изградње цивилизације.‎
• Представљање научног потенцијала Ирана и муслиманског света у области хуманистичких ‎наука.‎
• Препознавање и представљање врхунских талената у области хуманистичких наука.‎
• Подстицање научника на самосталан рад на долажењу до нових аутентичних знања из области ‎хуманистичких наука у Ирану и муслиманском свету.‎
• Обезбеђивање одговарајућих услова за подстицање и усмеравање младих талената у ‎спровођењу аутентичних и свеобухватних фундаменталних и примењених истраживања из ‎области хуманистичких наука.‎
• Давање доприноса анализи и редефинисању научних ставова и научне баштине Ирана и ‎муслиманског света у области хуманистичких наука.‎

Научне групе Наградног конкурса

Међународни наградни конкурс ‎"Фараби" састоји се од дванаест научних група које покривају све ‎области хуманистичких и исламских наука. Научно веће Наградног конкурса, састоји се од ‎председавајућих чланова сваке научне групе понаособ, и представља највиши ауторитет у доношењу ‎одлука о научним питањима Наградног конкурса.

Свака научна група састоји се од 7 до 9 истакнутих предавача и истраживача који процењују пристигле ‎научне радове током четири фазе научне евалуације, а под надзором председавајућег члана групе.‎ Шеста фаза научне евалуације спроводи се од стране Научног комитета наградног конкурса.

Научне групе Наградног конкурса су следеће:‎

‎1. Друштвене науке и комуникација
‎2. Економија, менаџмент и рачуноводство
‎3. Филозофија, теозофија, етика, религија и гностика
‎4. Информационе технологије, информатика и библиотекарство
5. Историја, географија и археологија
‎6. Изучавање Исламске револуције и живота и дела имама Хомеинија
‎7. Језик и књижевност
‎8. Образовне науке, психологија, бихевиоралне студије и физичко васпитање
‎9. Политичке науке, међународни односи и регионалне студије
‎10. Право
‎11. Судска пракса (фикх), принципи ислама (усул ал-фикх), изучавање Кур'ана и хадиса
‎12. Уметност и естетика

Како се учествује?‎

Сви заинтересовани за учешће на Наградном конкурсу детаљне информације могу наћи на интернет ‎презентацији Наградног конкурса www.farabiaward.ir, где у назначеном року могу преузети и ‎попунити потребне формуларе за пријаву на конкурс. Након извршене пријаве, радови се могу слати ‎Секретаријату Наградног конкурса поштом, заједно са неопходном пратећом документацијом.

Потребна документација

1.‎ Научно-истраживачки рад у 2 (два) примерка
‎2.‎ Научно-истраживачки рад у електронском формату
3. Чланци из предатог научно-истраживачког рада
‎4.‎ Попуњен образац пријаве
‎5.‎ Биографија кандидата – ЦВ
‎6.‎ Фотографија кандидата формата 3×4 цм‎
‎7.‎ Фотокопија личне карте (за истраживаче у подкатегорији омладина – до 35 година).

Истраживачки центри, научна удружења и асоцијације, као и научне публикације све релевантне ‎информације, формуларе и потребна документа могу наћи и преузети на интернет презентацији ‎Наградног конкурса.

Важне напомене

‎•‎ Неопходна пратећа документација мора бити приложена у потпуности. Пријаве кандидата са ‎непотпуном пратећом документацијом неће бити узете у разматрање.‎
‎•‎ На конкурсу ће бити оцењивани искључиво радови истраживачког карактера.‎
‎•‎ На конкурсу ће бити прихваћени искључиво довршени радови.
‎•‎ На конкурсу ће бити прихваћени искључиво радови израђени од октобра ‎‎2009. године па надаље.‎
• ‎У случају да се радови предају у име кандидата, потребно је навести контакт податке подносиоца.
‎•‎ У случају било какве промене у контакт подацима кандидата (нпр. адреса, број телефона, и ‎слично) која настане након предаје рада, кандидат је дужан да о томе благовремено ‎обавести Секретаријат Наградног конкурса.
‎•‎ Само необјављени радови који буду одбијени биће враћени кандидатима. Објављени радови ‎послати на Наградни конкурс биће уврштени у библиотеку Истраживачког института за социјалне и ‎културолошке студије. Прихваћени радови, радови који уђу у ужи избор, као и награђени радови ‎неће бити враћени кандидатима без изузетка.‎
‎•‎ Истраживачке радове могу слати и правна и физичка лица.‎
‎•‎ Радови и есеји који су превод постојећих а нису дело аутора неће бити прихваћени.‎


Преузмите формулар за пријаву на такмичење:

Формулар за пријаву на енглеском језику
Формулар за пријаву на енглеском језику
Формулар за пријаву на персијском језикуКонтакт информације

Секретаријат "Фараби" Међународног наградног конкурса

Институт за социјалне и културолошке студије


Адреса:

 

No. 124, Shahid Momen Nejad St.
(1. Golestan), Pasdaran Ave.‎
Teheran, Iran

Web:‎

 

www.farabiaward.ir

E-mail:‎

 

info@farabiaward.ir

Тел:

 

+98 21 22 767 485

   

‎+98 21 22 767 487

Факс:

 

+98 21 22 767 490


 Контакт за додатне информације

Културни центар И.Р. Ирана у Београду

Адреса:

 

Незнаног јунака 32, Београд, Србија‎‎

E-mail:‎

 

info@iran.rs

   

nur@iran.rs

Тел:

 

‎+381 11 367 25 64,‎

   

‎+381 11 266 82 12‎

Факс:

 

‎+381 11 266 69 80‎
 
Контакт

Незнаног јунака 32
11040 Београд

Телефон: + 381 11 3672 564  
2660 386  
Факс: + 381 11 2666 980  

E-mail: info@iran.rs
  nur@iran.rs
persijski@iran.rs

Web: iran.rs
  iriran.me
iran.mk


Како да нас пронађете... 
(мапа)