5. "Фараби" Међународни наградни конкурс
за хуманистичке и исламске наукеПозив за научно-истраживачки конкурс

5. "Фараби" Међународни наградни конкурс за хуманистичке науке и исламске студије

Датум одржавања: октобар 2011‎
Рок за достављање радова: 1. мај 2011‎
Датум прославе:

Увод

У циљу промовисања значаја и улоге хуманистичких наука и исламских студија, као и подстицања ‎истраживача из ове области да спроводе аутентична фундаментална и примењена студијска истраживања, ‎а у складу са општим и локалним научним критеријумима, те у циљу представљања врхунских истраживача ‎и научника у домену хуманистичких наука и исламских студија и одавања признања истима, ‎Министарство за науку, истраживање и технологију И.Р. Ирана, у сарадњи са домаћим и страним научним ‎организацијама и институтима, организује Пети "Фараби" Међународни наградни конкурс.‎

Наградни конкурс, који обухвата 12 научних група, одржаће се у две категорије: домаћој и ‎иностраној.‎

У домаћој категорији, научно-истраживачки радови кандидата ће се оцењивати у две подкатегорије – ‎одрасли и омладина (испод 35 година). У иностраној категорији која је посебно намењена ‎истраживачима ван Ирана, примаће се и оцењивати искључиво радови који се односе на област Иранска и ‎исламска култура и цивилизација. ‎

Тема Наградног конкурса

Главна тема Наградног конкурса јесте препознавање и представљање врхунских научно-‎истраживачких радова у области хуманистичких наука и исламских студија. Радови се могу доставити ‎Секретаријату Наградног конкурса у форми објављених или необјављених радова, академских теза или у ‎било којој другој форми.‎

У оквиру пратећег програма Наградног конкурса, као и сваке године, представљају се ‎најпродуктивнији истраживачки центри, најистакнутије вође истраживачких пројеката, најуспешније ‎публикације научних истраживања, заслужни преводиоци и лектори и за језике који користе арапско и за језике ‎који користе латинско писмо, пионири хуманистичких наука у Ирану, истакнути биографи, теоретичари и аутори, ‎и сви који су дали значајан допринос науци током претходне године. Такође се одаје почаст ‎преминулим пионирима науке и истакнутим предавачима. ‎

Циљеви Наградног конкурса

• Обезбеђивање основе и утирање пута за промовисање, јачање и развој хуманистичких ‎наука.‎
• Давање доприноса дефинисању значаја, примене и улоге хуманистичких наука у процесима ‎планирања, утврђивања смерница и успостављања устројстава.‎
• Приближавање хуманистичких наука народу и продубљивање свести иранског друштва о улози ‎хуманистичких наука у сферама развоја науке, културе и изградње цивилизације.‎
• Представљање научног потенцијала Ирана и муслиманског света у области хуманистичких ‎наука.‎
• Препознавање и представљање врхунских талената у области хуманистичких наука.‎
• Подстицање научника на самосталан рад на долажењу до нових аутентичних знања из области ‎хуманистичких наука у Ирану и муслиманском свету.‎
• Обезбеђивање одговарајућих услова за подстицање и усмеравање младих талената у ‎спровођењу аутентичних и свеобухватних фундаменталних и примењених истраживања из ‎области хуманистичких наука.‎
• Давање доприноса анализи и редефинисању научних ставова и научне баштине Ирана и ‎муслиманског света у области хуманистичких наука.‎‎

Научне групе Наградног конкурса

"Фараби" Међународни наградни конкурс састоји се од дванаест научних група које покривају све ‎области хуманистичких и исламских наука. Научно веће Наградног конкурса, састоји се од ‎председавајућих чланова сваке научне групе понаособ, и представља највиши ауторитет у доношењу ‎одлука о научним питањима Наградног конкурса. ‎

Свака научна група састоји се од 7 до 9 истакнутих предавача и истраживача који процењују пристигле ‎научне радове током четири фазе научне евалуације, а под надзором председавајућег члана групе.‎

Научне групе Наградног конкурса, по персијском алфабету, су следеће:‎

‎‎1.‎ Историја, географија и археологија
‎2.‎ Право
‎3.‎ Језик и књижевност
‎4.‎ Друштвене науке и комуникација
‎5.‎ Економија, менаџмент и рачуноводство
‎6.‎ Образовне науке, психологија, бихевиоралне студије и физичко васпитање
‎7.‎ Политичке науке, међународни односи и регионалне студије
8.‎ Судска пракса, принципи ислама, изучавање Курана и хадиса
‎9.‎ Филозофија, теозофија, етика, религија и гностика
‎10.‎ Информационе технологије, информатика и библиотекарство
‎11.‎ Изучавање Исламске револуције и живота и дела имама Хомеинија
‎12.‎ Уметност и естетика

Како се учествује?‎‎

Сви заинтересовани за учешће на Наградном конкурсу детаљне информације могу наћи на интернет ‎презентацији Наградног конкурса www.farabiavard.ir, где у назначеном року могу преузети и ‎попунити потребне формуларе за пријаву на конкурс. Након извршене пријаве, радови се могу слати ‎Секретаријату Наградног конкурса, заједно са неопходном пратећом документацијом. ‎

Потребна документација

‎1.‎ Научно-истраживачки рад у 2 (два) примерка
‎2.‎ Научно-истраживачки рад у електронском формату
‎3.‎ Попуњен образац пријаве
‎4.‎ Биографија кандидата – ЦВ
‎5.‎ Фотографија кандидата формата 3×4 цм‎
‎6.‎ Фотокопија личне карте (за истраживаче у подкатегорији омладина).‎

Истраживачки центри, научна удружења и асоцијације, као и научне публикације све релевантне ‎информације, формуларе и потребна документа могу наћи и преузети на интернет презентацији ‎Наградног конкурса.‎

Важне напомене

‎•‎ Неопходна пратећа документација мора бити приложена у потпуности. Пријаве кандидата са ‎непотпуном пратећом документацијом неће бити узете у разматрање.‎
‎•‎ На конкурсу ће бити оцењивани искључиво радови истраживачког карактера.‎
‎•‎ На конкурсу ће бити прихваћени искључиво довршени радови. ‎
‎•‎ На конкурсу ће бити прихваћени искључиво радови не старији од 3 године (израђени од октобра ‎‎2008. године па надаље).‎
‎•‎ У случају било какве промене у контакт подацима кандидата (нпр. адреса, број телефона, и ‎слично) која настане након предаје рада, кандидат је дужан да о томе благовремено ‎обавести Секретаријат Наградног конкурса. ‎
‎•‎ Само необјављени радови који буду одбијени биће враћени кандидатима. Објављени радови ‎послати на Наградни конкурс биће уврштени у библиотеку Истраживачког института за социјалне и ‎културолошке студије. Прихваћени радови, радови који уђу у ужи избор, као и награђени радови ‎неће бити враћени кандидатима без изузетка.‎
‎•‎ Истраживачке радове могу слати и правна и физичка лица.‎
‎•‎ Радови и есеји који су превод постојећих а нису дело аутора неће бити прихваћени.‎


Контакт информације


Секретаријат "Фараби" Међународног наградног конкурса

Институт за социјалне и културолошке студије

Адреса:

 

No 124, Shahid Momen Nejad St (1. Golestan), Pasdaran Ave.‎
Teheran, Iran

Web:‎

 

www.farabiavard.ir

E-mail:‎

 

info@farabiavard.ir

Тел:

 

+98 21 22 767 485

   

‎+98 21 22 767 487

Факс:

 

+98 21 22 767 490


 

Контакт за додатне информације


Културни центар И.Р. Ирана у Београду

Адреса:

 

Незнаног јунака 32, Београд, Србија‎

E-mail:‎

 

info@iran.rs

   

nur@iran.rs

Тел:

 

‎+381 11 367 25 64,‎

   

‎+381 11 266 82 12‎

Факс:

 

‎+381 11 266 69 80‎

 
Контакт

Незнаног јунака 32
11040 Београд

Телефон: + 381 11 3672 564  
2660 386  
Факс: + 381 11 2666 980  

E-mail: info@iran.rs
  nur@iran.rs
persijski@iran.rs

Web: iran.rs
  iriran.me
iran.mk


Како да нас пронађете... 
(мапа)