4. Међународно такмичење студената хифза и телавета Кур'ана ЧасногУ име Бога

1 – Општи услови учешћа:
За учешће на такмичењу неопходно је да кандидати испуњавају све следеће услове:
1) да су муслиманске вероисповести;
2) да имају статус студента у време одржавање такмичења (октобар 2012. године)
     Напомена: Статус студента потврђује се путем уверења издатог од стране факултета на коме кандидат студира, а које такође мора бити оверено и од стране Амбасаде И.Р. Ирана;
3) да су држављани земље из које долазе;
4) да уредно попуњен формулар за пријаву, заједно са свом прописаном документацијом благовремено доставе организатору такмичења.

2 – Посебни услови учешћа:
За учешће на такмичењу неопходно је да кандидати испуњавају бар један од следећих услова:
1) да имају освојено прво, друго или треће место на неком од локалних или међународних такмичења Часног Кур'ана;
2) да у потпуности познају теђвид, тертил, звук и тон Часног Кур'ана, као и да имају способност телавета уз придржавање правила истог (намењено учачима), те да имају способност да брзо и тачно одговоре на питања постављена од стране чланова жирија (намењено хафизима)
     Напомена: О поседовању способности и вештина наведених у тачки два, потребно је доставити писмено уверење од стране надлежне Исламске заједнице.

3 – Посебне напомене:
1. У циљу подизања нивоа квалитета такмичења, потребно је да представништва која бирају и шаљу кандидате пре слања документације најпре провере знање и способности кандидата.
2. Због финансијских ограничења, организатору такмичења није дозвољено да прими било каквог сапутника или пратиоца кандидата.
3. Организатор такмичења је предложио да место одржавања такмичења буде град Наџаф, који важи за културну престоницу исламског света.
4. Предложени термин одржавања такмичења је трећа недеља септембра 2012. године.
5. Свака заинтересована земља на такмичење може послати само по једног кандидата.
6. Трошкове пута, смештаја и исхране за време боравка кандидата у Ирану сносиће организатор.

4 – Награде:
• Прва награда за такмичаре у обе дисциплине износи $ 10,000.
• Друга награда за такмичаре у обе дисциплине износи $ 7,000.
• Трећа награда за такмичаре у обе дисциплине износи $ 5,000.љњ

Преузмите формулар за пријаву на такмичење:


Формулар за пријаву на енглеском језику
 Формулар за пријаву на арапском језикуОрганизатор такмичења:

Организација за Кур'анске активности студената

Тел:
  +(00) 98 21 66 40 2882

  +(00) 98 21 66 95 1159
Факс:   +(00) 98 21 66 48 5656-7
Web:   www.iqna.ir
www.isqa.irКонтакт за додатне информације:

Културни центар И.Р. Ирана у Београду

Адреса:   Незнаног јунака 32, Београд, Србија
E-mail: info@iran.rs

nur@iran.rs

тел: +381 11 367 25 64,
+381 11 266 82 12‎
Факс: +381 11 266 69 80‎ 
Контакт

Незнаног јунака 32
11040 Београд

Телефон: + 381 11 3672 564  
2660 386  
Факс: + 381 11 2666 980  

E-mail: info@iran.rs
  nur@iran.rs
persijski@iran.rs

Web: iran.rs
  iriran.me
iran.mk


Како да нас пронађете... 
(мапа)