31. Међународно такмичење у учењу Кур'ана Часног

Среда, 8. јануар 2014. године
У име Бога

1 – Циљеви

Организовањем годишњих међународних такмичења у учењу Кур'ана Часног, Организација за добротворни рад и ходочашћа следи следеће циљеве:
1. Упознавање и зближавање са Кур'аном Часним и промовисање племените Кур'анске културе у исламском свету.
2. Учвршћивање интегритета и јединства у исламском свету у корист Кур'ана Часног као наде у спасење на свету земаљском и небеском.
3. Унапређење квалитета познавања и учења Кур'ана Часног.

2 – Дисциплине

Такмичење се одржава у три дисциплине:
1. Познавање целог Кур'ана напамет
2. Учење Кур'ана
3. Есеји на тему Кур'ана

3 – Правила и прописи

А. Документа кандидата би на конкурс требало слати посредством амбасада односно културних центара Исламске Републике Ирана у матичној земљи кандидата.
Б. Кандидати се могу пријавити за учешће на такмичењу из само једне од горе наведених области.
В. Пожељно је да кандидати буду држављани земље из које долазе.
Г. Кандидати не могу бити млађи од 18 и старији од 40 година.
Д. Победник прошлогодишњег такмичења не може учествовати на овогодишњем такмичењу.
Ђ. Било какве измене у подацима наведеним у формулару за пријаву кандидата настале након подношења истог неће бити прихваћене.
Е. На такмичење се не могу пријављивати кандидати који су у последње две године већ учествовали на неком од међународних такмичења у учењу Кур'ана која су се одржавала у И.Р. Ирану.
       Напомена: Свака земља може послати по два кандидата, једног у познавању Кур'ана, и једног у учењу Кур'ана.
Ж. Крајњи рок за подношење пријава је 30. април 2014. године. Пријаве приспеле након наведеног датума неће бити прихваћене.
З. Такмичење ће бити одржано почевши од 26. маја 2014. године.

Формулар за пријаву на енглеском језику
Формулар за пријаву на арапском језику

Организатор такмичења:

Организација за добротворни рад и ходочашћа

Адреса:

Cultural Department of Awqaf and Charity Affairs Organization,
Quranic Training and Competitions Office,
Nouple le Chateau St, Tehran, Iran

Тел:
  ‎+(00) 98 21 64 87 2626
Факс:   +(00) 98 21 64 87 2627

Моб. тел:

+(00) 98 912 75 08 297 (г. Хамиди)

Поштански код:

1134834681

E-mail:

almosabeghat.27th@gmail.com

almosabeghat.29th@gmail.com

  awkaf.quran@yahoo.com
awkaf.quran@hotmail.comКонтакт за додатне информације:

Културни центар И.Р. Ирана у Београду

Адреса:   Незнаног јунака 32, Београд, Србија
E-mail: info@iran.rs

nur@iran.rs

Тел: +381 11 367 25 64,
+381 11 266 82 12‎
Факс: +381 11 266 69 80‎ 
Контакт

Незнаног јунака 32
11040 Београд

Телефон: + 381 11 3672 564  
2660 386  
Факс: + 381 11 2666 980  

E-mail: info@iran.rs
  nur@iran.rs
persijski@iran.rs

Web: iran.rs
  iriran.me
iran.mk


Како да нас пронађете... 
(мапа)