29. Међународно такмичење из Кур'анских наукаУ име Бога

Кур'ан Часни света је књига и јединствено и ненадмашно чудо Аллаха Свемогућег, које је човечанству пренео Посланик Мухамед. Од тада је 14 векова прошло и нико никада није успео оспорити узвишеност њене речи и духа. Веродостојност њене поруке осветлила је пут човечанству, а нарочито њеним верним и усрдним следбеницима.

Узвишени ајети Кур'ана садрже све оно што је човечанству неопходно за опстанак и благостање. Стога је човечанство задужено учењима Кур'ана Часног, јер она указују на пут којим се достиже потпуни развој и духовно приближење Аллаху Свемогућем. У светлу овог свог својства, тумачи и истраживачи Кур'ана су спровели исцрпна истраживања не би ли докучили решења која се нуде за кризе које су погађале човечанство у прошлост и које га и дан данас погађају. У овом својству, Секретаријат за културу при Организацији за добротворни рад и ходочашћа и Универзитет за Кур'анске науке из Qома донели су одлуку о сазивању конференције која би за циљ имала надограђивање и унапређење корпуса знања и обогаћивање културе на међународном нивоу, а кроз одржавање 29. Међународног такмичења из Кур'анских наука. Радови приспели на конкурс биће разматрани на одговарајућим заседањима конференције. Организатори се надају да ће допринос ове врсте потпомоћи што подробнијем истраживању до сада неистражених аспеката Кур'ана Часног. Одабрани радови биће објављени у одговарајућој публикацији конференције након завршетка такмичења.


Главне области и везане теме радова из Кур'анских наука

     I. Кур'ан и исламско буђење


1. Основе и карактеристике Исламског буђења са становишта Часног Кур'ана.
2. Механизми спровођења Исламског буђења засновани на учењима Часног Кур'ана.
3. Узроци одступања муслиманских заједница од Божанских циљева у покретима Исламског буђења са становишта Часног Кур'ана.
4. Фактори и механизми очувања и одржања Исламског буђења са становишта Часног Кур'ана.
5. Исламско буђење и остварење Божанских обећања у Часном Кур'ану.
6. Препознавање штетних утицаја у исламским покретима према Часном Кур'ану.
7. Анализа улоге ционизма у застрањивању исламских покрета према учењима Часног Кур'ана.
8. Модалитети уплитања Запада у покрете Исламског буђења и механизми супротстављања истима са становишта Часног Кур'ана.
9. Улога јединства у остваривању и одржању покрета Исламског буђења и завере непријатеља усмерене против ње, према Часном Кур'ану.
10. Улога вођства у буђењу муслиманских заједница према Часном Кур'ану.
11. Улога и положај учења Часног Кур'ана у остваривању, организацији и вођењу исламских покрета.
12. Улога и положај надахнуте омладине у покретима Исламског буђења према учењима Часног Кур'ана.
13. Улога жена у покретима Исламског буђења према учењима Часног Кур'ана.
14. Карактеристике Исламског буђења у Исламској револуцији у Ирану, и поређење истих са недавним исламским покретима у светлу Кур'анских критеријума.
15. Неопходност успостављања правичне исламске власти према Часном Кур'ану.
16. Студија политичког система Исламске Републике Ирана као Кур'анског, исламског примера високо квалификованог и примереног државног устројства.

     II. Кур'ан Часни и савршеност људског друштва

1. Природа савршености и духовне среће у Часном Кур'ану.
2. Одлике савршеног људског бића према Часном Кур'ану, праћено студијом примера.
3. Исламски начин живота према Часном Кур'ану и исламским учењима.
4. Положај исламског морала према учењима Часног Кур'ана и његова улога у усавршавању појединца и друштва.
5. Природа исламских етичких норми према Часном Кур'ану и поређење истих са етичким нормама западних друштава.
6. Механизми остваривања исламског морала у циљу постизања савршеног друштва према Часном Кур'ану.
7. Фактори застрањивања друштва од моралних вредности као пример културне инвазије и механизми супротстављања истима према Часном Кур'ану.
8. Препознавање штетних утицаја на морал омладине и механизми супротстављања моралним застрањивањима према Часном Кур'ану и исламским учењима.
9. Кур'ански механизми заштите друштва од погубних утицаја сателитских комуникација, интернета, компјутерских игара, и слично.
10. Модалитети и начини остварења добити из могућности нових медија и комуникација у циљу остварења и развоја Кур'анског друштва.
11. Улога породице у супротстављању културној инвазији, и подстицање културе исламске смерности у друштву према Часном Кур'ану.
12. Улога породице у очувању друштва и механизми његовог остварења према основама Часног Кур'ана.

Структура писаних есеја за 29. Међународно такмичење из Кур'анских наука 

1) Структура есеја мора се придржавати следеће форме: назив, сиже, кључне речи, увод, главни текст, закључак, фусноте (ако постоје), и референце.
2) На крају сваке цитиране реченице мора се навести и референца у заградама, и то: (име и презиме аутора, година издања, том/свеска, страна).
   Напомена 1: Поновљене референце наводе се у целости као и приликом првог навођења. Не користити речи као што су ибид, опт, и слично.
  Напомена 2: Ако се наводи више од једног рада истог аутора, радове наводити по абецедном реду.
3) Додатна објашњења, лична имена или терминологију наводити након главног текста у оквиру фуснота (референце се наводе на исти начин као и у главном тексту, како је већ објашњено).
4) Референце сортирати по абецедном реду, и то:
     • Књига: име и презиме (година издања), наслов, преводилац (ако постоји), место објављивања, издавач, ИСБН број, том.
     • Есеј: име и презиме (година издања), наслов, назив часописа, том/свеска.
5) Сиже би требало да садржи до 300 речи, укључујући: ЈЕЛ класификацију, наслов, предмет, методологију истраживања и најбитније резултате, кључне речи (максимално 10 речи)
     • Радове писати у А4 формату са маргинама: горња 2 цм, доња 2,5 цм, лева и десна по 2 цм.
     • Есеје писати у једној колони.
     • Тип фонта (слова) би требало да буде Times New Roman, величина 14
     • Проред би требало да буде један (single).

Кључне тачке

• Читав рад требало би да садржи до 25 страница са по 300 речи по страници.
• Радови не смеју бити претходно објављивани на неком другом месту.
• Прихваћени радови биће објављени у оквиру збирке радова 29. Међународног такмичења из Кур'анских наука.

Битни датуми

• Рок за предају радова: 27. мај 2012.
• Рок за обавештење о приспећу радова: 10. јун 2012.


Организатор такмичења:


Scientific Secretariat Section of Writing Essays for 28th Competition of Holy Quran

Адреса:   University of Quranic Knowledge and Sciences

  Front of AWQAF organization,
NOFLLOSHATO Avenue, VALIASR Avenue,
Tehran, IRAN
Тел:   ‎+(00) 98 935 52 72 359
Факс:   +(00) 98 21 667 10 787
Web:   www.pmfso.irКонтакт за додатне информације:

Културни центар И.Р. Ирана у Београду

Адреса:   Neznanog junaka 32, Beograd, Srbija
E-mail: info@iran.rs

nur@iran.rs

Тел: +381 11 367 25 64,
+381 11 266 82 12‎
Факс: +381 11 266 69 80‎ 
Контакт

Незнаног јунака 32
11040 Београд

Телефон: + 381 11 3672 564  
2660 386  
Факс: + 381 11 2666 980  

E-mail: info@iran.rs
  nur@iran.rs
persijski@iran.rs

Web: iran.rs
  iriran.me
iran.mk


Како да нас пронађете... 
(мапа)