28. Међународно такмичење из Кур'анских наука


У име Бога

Кур'ан Часни је света књига небеска и вечно чудо последњег Божијег Посланика. Четрнаест векова је до сада прошло од тренутка када је објављена, но упркос времену још увек истрајава њена надахњујућа реч, и изнова се доказује веродостојност њене поруке која просветљује усрдне и верне који трагају за путем светлости.

Аллах, Свемогући, изрекао је све оно што је неопходно за срећу и напредак људскога бића кроз узвишене стихове и поруке ове књиге. Људска бића су у потпуности дужници ове небеске благодати, и једино придржавајући се Његових дозвола и забрана као пуноважних наредби и заповести, могу бити у стању да остваре напредак и развој, те да досегну близину Божију. С друге стране, егзегете и истраживачи чинили су и чине обимне напоре у истраживању дубоког и бескрајног океана мудрости Часног Кур'ана, но велики део аспеката Часног Кур'ана и даље остаје нетакнут и непротумачен, те захтева даљу пажњу истраживача. Стога је управо у ове сврхе Секретаријат за културу при Организацији за добротворни рад и ходочашћа, који за делатност, између осталог, има уздизање богате Кур'анске културе, имао виталну улогу у одржавању 28. Међународног такмичења из Кур'анских наука. Део такмичења који се односио на писане радове пристигле на конкурс, одржан је под покровитељством Истраживачког одељења Универзитета за Кур'анске науке. У том циљу, након формирања Стручног научног већа и Савета конкурса састављеног од реномираних истраживача Кур'ана, одобрене су области и теме које су наведене даље у тексту, а које ће важити за званично расписане теме овог истраживачког семинара. Надамо се да ће нас свако ко да свој допринос на овом конкурсу одвести још један корак даље у уздизању Кур'анске културе и у расветљавању скривених мудрости Кур'ана.

Важно је напоменути да је Савет конкурса завршио са оцењивањем одабраних радова. Првонаграђени рад и остали изабрани радови из овог круга такмичења биће објављени у пригодној збирци радова.


Главне области и везане теме радова из Кур'анских наука

I. Заосталост муслиманских нација и њихово просветљење са становишта Часног Кур'ана

1. Концептуална студија просветљења и заосталости муслимана са становишта Часног Кур'ана
2. Повезаност заборављања верског идентитета и заосталости муслимана са становишта Часног Кур'ана
3. Узроци, поводи, ефекти и последице просветљења људских заједница са становишта Часног Кур'ана
4. Узроци заосталости муслимана према Кур'анским учењацима
5. Утицај Исламске револуције у Ирану на просветљење нација у региону према Кур'анском приступу

II. Марљив рад и труд са становишта Часног Кур'ана

6. Семантичке импликације Кур'анске речи "са'и", односно "труд" у Часном Кур'ану
7. Студија природе труда на овом и на другом свету са становишта Часног Кур'ана
8. Студија природе благословљеног и неблагословљеног рада и труда са становишта Часног Кур'ана
9. Однос марљивог рада и труда са смањењем криминала и унапређењем менталног здравља у Часном Кур'ану
10. Представа верских трудбеника у Часном Кур'ану

III. Познавање природе побуне са становишта Часног Кур'ана

11. Семантичка студија побуне у Часном Кур'ану
12. Знаци побуне од њеног настанка до нестанка
13. Узроци и околности учешћа људи у побуни са становишта Часног Кур'ана
14. Практични механизми сузбијања побуне са становишта Часног Кур'ана
15. Мудрост иза божанских искушења са становишта Часног Кур'ана

IV. Интимна повезаност са Часним Кур'аном

16. Концептуална студија интимне повезаности са Часним Кур'аном
17. Психолошке предности интимне повезаности са Часним Кур'аном
18. Културне и друштвене предности интимне повезаности са Часним Кур'аном
19. Фазе и нивои интимне повезаности са Часним Кур'аном са становишта Часног Кур'ана и хадиса
20. Преглед свеобухватних и оперативних планова културних институција у области објашњења, ширења и институционализације интимне повезаности са Часним Кур'аном у друштву, и њена патологија

Структура писаних есеја за 28. Међународно такмичење из Кур'анских наука

1) Структура есеја мора се придржавати следеће форме: назив, сиже, кључне речи, увод, главни текст, закључак, фусноте (ако постоје), и референце.
2) На крају сваке цитиране реченице мора се навести и референца у заградама, и то: (име и презиме аутора, година издања, том/свеска, страна).
    Напомена 1: Поновљене референце наводе се у целости као и приликом првог навођења. Не користити речи као што су ибид, опт, и слично..
    Напомена 2: Ако се наводи више од једног рада истог аутора, радове наводити по абецедном реду.
3) Додатна објашњења, лична имена или терминологију наводити након главног текста у оквиру фуснота (референце се наводе на исти начин као и у главном тексту, како је већ објашњено).
4) Референце сортирати по абецедном реду, и то:
    • Књига: име и презиме (година издања), наслов, преводилац (ако постоји), место објављивања, издавач, ИСБН број, том.
    • Есеј:име и презиме (година издања), наслов, назив часописа, том/свеска.
5) Сиже би требало да садржи до 300 речи, укључујући: ЈЕЛ класификацију, наслов, предмет, методологију истраживања и најбитније резултате, кључне речи (максимално 10 речи)
    • Радове писати у А4 формату са маргинама: горња 2 цм, доња 2,5 цм, лева и десна по 2 цм.
    • Есеје писати у једној колони.
    • Тип фонта (слова) би требало да буде Times New Roman, величина 14
    • Проред би требало да буде један (single).

Кључне тачке:

• Читав рад требало би да садржи до 25 страница са по 300 речи по страници.
• Радови не смеју бити претходно објављивани на неком другом месту.
• Прихваћени радови биће објављени у оквиру збирке радова 28. Међународног такмичења из Кур'анских наука.


Организатор такмичења:


Scientific Secretariat Section of Writing Essays for 28th Competition of Holy Quran

Адреса:   University of Quranic Knowledge and Sciences

  Front of AWQAF organization,
NOFLLOSHATO Avenue, VALIASR Avenue,
Tehran, IRAN
Тел:   ‎+(00) 98 21 667 10 761
Факс:   +(00) 98 21 667 10 787
Web:   ‎www.quraniran.ir



Контакт за додатне информације:


Културни центар И.Р. Ирана у Београду

Адреса:   Незнаног јунака 32, Београд, Србија
E-mail: info@iran.rs

nur@iran.rs

Тел: +381 11 367 25 64,
+381 11 266 82 12‎
Факс: +381 11 266 69 80‎



 
Контакт

Незнаног јунака 32
11040 Београд

Телефон: + 381 11 3672 564  
2660 386  
Факс: + 381 11 2666 980  

E-mail: info@iran.rs
  nur@iran.rs
persijski@iran.rs

Web: iran.rs
  iriran.me
iran.mk


Како да нас пронађете... 
(мапа)