Први Међународни фестивал визуелних уметности
"Човек са становишта Кур'ана"Организатори:‎

• Канцеларија Министарства културе и исламског вођства за покрајину Голестан
• Ирански центар за координацију Кур'анских активности


Сарадници:‎

• Центар визуелних уметности Министарства културе и исламског вођства
• Организација за исламску културу и комуникације
• Канцеларија гувернера покрајине Голестан

Међународни фестивал визуелних уметности "Човек са становишта Кур'ана" установљен је са циљем да ‎се кроз низ аспеката виђења човека у Кура'ну на нов начин пружи поглед на свеобухватно ‎дубокоуман и поучан концепт Кур'ана. Својим учешћем и уметничким доприносом на овом ‎Фестивалу потенцијални учесници имају прилику да унапреде креативни израз Фестивала те да допринесу ‎напорима Исламске Републике Ирана и њеног вођства у промоцији и унапређењу религије и културе.


Циљеви: ‎

1. ‎Препознавање талентованих визуелних уметника и њихово увођење у Кур'анске активности.‎
2. Стварање неопходних услова за уметнике који желе да се баве Кур'анским темама.‎
3. ‎Усмеравање и подршка талентованим и креативним уметницима у циљу исправног ‎презентовања концепта Кур'ана.‎
4. Ширење културе Кур'ана и 'Етрат-а' путем уметности.‎
5. Упознавање награђених уметника са темама Кур'анских наука. ‎


Категорије:‎

• Слика
• Постер
• Илустрација
• Скулптура
• Карикатура


Теме за све категорије:‎

‎1.‎ Виђење човека са становишта Кур'ана (Становиште Кур'ана, дато у сури Баqарех, према: ‎врлима / неверницима / лицемерима / табли и писаљци / новорођенима / Посланицима).‎
‎2.‎ Манифестације човекове покорности (Судњи дан / аспекти Постања (човек, небо, Земља, ‎море) / нада / труд и рад / вера у Бога / отпор / напор и истрајност / жртвовање и мучеништво / ‎задовољење / правда / мир / одговорност / самилост и помоћ / прави Пут / откровење и ‎надахнуће).‎
‎3.‎ Ајети који се односе на човекове квалитете (поносан / незахвалан / захвалан / верник / ‎гностик / честит / благородан / стрпљив).‎
‎4.‎ Манифестације привржености добром и клоњења од забрањеног (лаж / наклоност / чедност и ‎смерност / расипништво и штедљивост / вера и нада / раздор и раздвајање / неслога / притворност ‎‎/ опроштај / кривица и безгрешност / наук и гласине).‎
‎5.‎ Порука Кур'ана (јединство и солидарност / избегавање неслоге и раздора / ишчекивање / љубав и ‎наклоност / поштовање родитеља / труд и амбиција / прави Пут / молитва / манифестације ‎Постања / понос / љубомора / хвалисање и претеривање / бекство од Судњег дана / Намаз ‎‎/ манифестације рђавога / манифестације честитога / последице лажи / мисао и разборитост / мир и ‎пријатељство / слабост и лењост).‎
‎6.‎ Примери из Кур'ана (приче и примери из Кур'ана / поуке из Кур'ана).


Услови и прописи:‎

1.‎ Радови у свим категоријама раде се слободном техником по жељи уметника.‎
‎2.‎ Сви заинтересовани кандидати могу учествовати на Фестивалу у свим категоријама.‎
‎3.‎ Учешће на Фестивалу није ограничено на одређену старосну групу.‎
‎4.‎ Сви радови достављају се Секретаријату Фестивала на CD-у у Jpg или Tiff формату величине А4 и ‎резолуције 300 Dpi, заједно са штампаним примерком рада који мора бити А4 формата и у боји.‎
‎5.‎ Учесници на Фестивалу дужни су да Секретаријату Фестивала доставе попуњену Пријаву за учешће ‎и своју штампану фотографију у боји, заједно са штампаним примерком рада и CD-ом који ‎садржи дигиталну копију рада.‎
‎6.‎ Послати радови не смеју бити урамљени или залепљени на било какву подлогу.‎
‎7.‎ Величине послатих радова морају бити следеће: ‎
• Слика (бар једна страна слике мора бити најмање 50 цм и не више од 150 цм)‎
•‎ Постер ( 50x70 цм)‎
• Илустрација (најмање А4 а највише А3 формата)‎
•‎ Скулптура (не више од 100 цм у висину)‎
• Карикатура (најмање А4 а највише А3 формата)‎
‎8.‎ Сваки учесник може послати највише 5 радова у било којој категорији.‎
‎9.‎ Организатор има право да одабране радове користи на својим изложбама, као и у рекламне или ‎издавачке сврхе.‎
‎10.‎ У случају да било који од послатих радова буде оштећен пре приспећа у Секретаријат, ‎Секретаријат Фестивала неће сносити било какву одговорност.‎
‎11.‎ Учесници чији радови буду одабрани за учешће на Фестивалу морају Секретаријату доставити ‎оригинале својих радова у назначеном року.‎
‎12.‎ Учесници чији радови буду уврштени у избор Фестивала добиће по један примерак званичног ‎каталога Фестивала.‎
‎13.‎ Уметницима чији радови буду одабрани за учешће на Фестивалу као и уметницима чији радови буду ‎награђени биће понуђен откуп истих по прикладној цени према процени стручног жирија.‎
‎14.‎ Сви радови одабрани за учешће на Фестивалу биће изложени и на пропратној изложби у покрајини ‎Голестан, као и на Међународној изложби Кур'анских наука.‎


Награде за све категорије:‎


‎1.‎ Прва награда: почасна плакета и новчани износ од 3.000 долара.‎
‎2.‎ Друга награда: почасна плакета и новчани износ од 2.500 долара.‎
‎3.‎ Трећа награда: почасна плакета и новчани износ од 1.500 долара.‎


Календар Фестивала:‎

Почетак предаје радова:

‎23. октобар 2010.

Селекција радова и оцењивање:

1. новембар 2010.

Рок за слање оригиналних радова:

11. новембар 2010.‎

Изложба:

4. до 9. децембар 2010.‎

Завршна церемонија доделе награда:

9. децембар 2010.

    ‎
‎                                                    ‎
 ‎ ‎     ‎

Контакт у Секретаријату Фестивала:‎

Секретаријат Првог међународног Фестивала визуелних уметности "Човек са становишта Кур'ана"

Адреса:

Fakhreddin As'ad Gorgani Hall

Fakhreddin As'ad Gorgani Square, Golestan Province, Iran

Телефон:

+981712251322‎

Website:

www.ershadnews.ir

 ‎ 

‎ ‎
 ‎  ‎Контакт за додатне информације


Културни центар И.Р. Ирана у Београду

Адреса:

Незнаног јунака 32, Београд, Србија

E-mail:

nur@iran.rs

Тел:

+381 11 367 25 64,

+381 11 266 82 12‎

Факс:

+381 11 266 69 80‎

 ‎   
Контакт

Незнаног јунака 32
11040 Београд

Телефон: + 381 11 3672 564  
2660 386  
Факс: + 381 11 2666 980  

E-mail: info@iran.rs
  nur@iran.rs
persijski@iran.rs

Web: iran.rs
  iriran.me
iran.mk


Како да нас пронађете... 
(мапа)