Руханијева инцијатива "Свет против насиља"
усвојена у Генералној скупштини УН-а

Уторак, 21. јануар 2014. године


Руханијева инцијатива „Свет против насиља“ усвојена у Генералној скупштини УН-а


Инцијатива „Свет против насиља и екстремизма“ коју је предложио ирански председник Хасан Рухани током свог говора у Генералној скупштини УН-а на њеном годишњем заседању у септембру, усвојена је од стране овог органа.

Резолуција је усвојена апсолутном већином на отвореној седници Генералне скупштине УН-а. У наставку доносимо интергрални текст резолуције.


Свет против насиља и насилног екстремизмаГенералној скупштини,

Вођени намерама и принципима утврђеним у Повељи Уједињених нација и Универзалне декларације о људским правима,

Подсећајући на наше резолуције 2625 (XXV) од 24. октобра 1970, 36/103 од 9. децембра 1981, 39/11 од 12. новембра 1984, 49/60 од 9. децембра 1994, 53/243 од 13. септембра 1999, 55/282 од 7. септембра 2001, 56/6 од 9. новембра 2001, 60/288 од 8. септембра 2006, 64/14 од 10. новембра 2009, 66/171 од 19. децембра 2011, 67/99 од 14. децембра 2012 и 67/173, 67/178 и 67/179 од 20. децембра 2012, и Пекиншку декларацију и Платформу за акцију

Потврђујући да циљеви и принципи садржани у Повељи укључују, између осталог, изградњу пријатељских односа међу народима на основу поштовања принципа једнаких права и самоопредељења народа, предузимање других одговарајућих мере за јачање универзалног мира, постизање међународне сарадње у решавању међународних проблема економске, социјалне, културне или хуманитарне природе, и унапређивање и подстицање поштовања људских права и основних слобода за све, без разлике било које врсте као што су раса, боја коже, пол, језик, вероисповест, политичка или друга мишљења, национално или друштвено порекло, имовина, рођење или друге околности,

Истичући да су се све државе чланице обавезале да ће се у својим међународним односима уздржавати од претње силом или употребе силе против територијалног интегритета или политичке независности било које државе, или на било који други начин неспојив с циљевима Уједињених нација,

Узнемирени актима нетолеранције, насилног екстремизма, насиља, укључујући и секташко насиље и тероризам у различитим деловима света, који односе невине животе, проузрокују уништење и расељавање људи, а одбацујући употребу насиља, без обзира на његове мотиве,

Потврђујући посвећеност од стране свих држава у складу са Повељом да промовишу и охрабрују универзално поштовање свих људских права и основних слобода без икаквог разлика и потврђујући да државе имају обавезу да штите и поштују сва људска права и основне слободе свих лица,

Уверени да ратови и оружани сукоби могу довести до радикализације и ширење насилног екстремизма и ометања развоја људских друштава и спречавају добробит човечанства,

Признајући да је примарна одговорност сваке државе да обезбеди миран и ненасилан живот за свој народ, уз пуно поштовање њихових људских права без икакве разлике, да живе заједно у миру са својим суседима, уз пуно поштовање политичке независности и принципа суверене једнакости за друге, и да помажу у одржавању међународног мира и безбедности,

Подсећајући да Повеља у својој преамбули потврђује да је практиковање толеранције један од принципа који се примењују за постизање циљева којима теже Уједињене нације у спречавању рата и очувања мира, и убеђени да поштовање и заштита свих људских права и основних слобода свих људи, као и толеранција, препознавање и уважавање других и способност да живе заједно и саслушају једни друге, формирају солидну основу сваког друштва и мира,

Поздрављајући напоре генералног секретара и његовог високог представника за Савез цивилизација у циљу промовисање већег разумевања и поштовања међу цивилизацијама, културама и религијама,

Поново потврђујући да насилни екстремизам представља озбиљну бригу заједничку свим државама чланицама и угрожава безбедност и добробит људског друштва, и уверени да не постоји оправдање за насилни екстремизам без обзира на његове мотиве,

Препознавајући потребу за свеобухватним приступом у борби против насилног екстремизма и условима који погодују његовом ширењу,

Наглашавајући да државе морају предузети све мере у борби против насилног екстремизма у складу са својим обавезама у складу са међународним правом, посебно међународним људским правима, правима избеглица и хуманитарним правом, и подвлачећи да мере против тероризма и заштита људских права, основних слобода и владавине права нису конфликтни, већ комплементарни и међусобно допуњујући циљеви, а суштински су део успешног напора да се супротстави насилном екстремизму,

Препознајући посвећеност свих религија миру, и одлучни у осуди насилног екстремизма који шири мржњу и угрожава живот,

Потврђујући да насилни екстремизам, у свим његовим облицима и манифестацијама, не може и не треба да буде повезан са било којом религијом, нацијом, цивилизацијом или етничком групом,

1 . Наглашавају се међународне обавезе свих држава у складу са Повељом Уједињених нација и међународног права, посебно обавеза уздржавања, у својим међународним односима, од претње или употребе силе против територијалног интегритета или политичке независности било које државе, или на било који други начин који је супротан циљевима Уједињених нација и решавање њихових међународних спорова мирним путем на основу Повеље;

2. Осуђује се циљање на цивиле, укључујући жене и децу, у супротности са међународним правом, посебно људским правима и хуманитарним правом, од стране екстремиста, као и покушаји да се јавност одврати од тражења политичких реформи, умерености и инклузивног развоја у различитим друштвима и удаљи од настојања да се сузбије насиље;

3. Осуђују се напади на верске и културне објекте и светилишта, у супротности са међународним правом, а посебно људским и хуманитарним правом, укључујући свако намерно уништавање реликвија и споменика;

4. Подстичу се све државе чланице да се уједине против насилног екстремизма у свим његовим облицима и манифестацијама, као и секташког насиља; охрабрују се напори лидера да у оквиру својих заједница разговарају о узроцима екстремизма и дискриминације и разраде стратегије за решавање ових узрока подвлачећи да државе, регионалне организације, невладине организације, верски органи и медији имају важну улогу у промовисању толеранције и поштовању верских и културних различитости;

5. Наглашава се да је важно да државе снажно осуде све облике насиља над женама и да се уздрже од позивања на било какав обичај, традицију или религијско учење ради избегавања својих обавеза у погледу његовог отклањања, као што је наведено у Декларацији о елиминацији насиља над женама;

6. Подстичу се све државе и међународне организације да створе јавну свест, обавесте јавност о опасностима нетолеранције и секташког насиља и реагују са обновљеном посвећеношћу и акцијом у подршци унапређењу толеранције и људских права, и позивају се да наставе да пазе на значај међусобне сарадње, разумевања и дијалога у обезбеђивању промоције умерености, толеранције и поштовања људских права;

7. Позивају се све државе да поштују и међусобно штите у борби против насилног екстремизма, свих људских права и основних слобода и владавине права и да подрже све акције на локалном, националном, регионалном и међународном нивоу, у сарадњи са цивилним друштвом, да подстакну разумевање, толеранцију и ненасиље, између осталог, кроз програме и институције из области образовања, науке, културе, информисања и комуникација, јачање демократских институција, обезбеђивање свеобухватног процеса развоја, елиминисање свих облика нетолеранције и насиља, искорењивања сиромаштва и неписмености и смањења неједнакости унутар и међу нацијама;

8. Наглашава се витални значај образовања, укључујући образовање у области људска права, као најефикасније средство за промовисање толеранције, у спречавању ширења екстремизма усађивањем поштовања према животу и промовисању праксе ненасиља, умерености, дијалога и сарадње и подстичу се све државе, специјализоване агенције Уједињених нација и међувладиних и невладиних организација да активно допринесу овом подухвату, између осталог, стављањем акцента на грађанско васпитање, животне вештине, као и демократске принципе и праксе на свим нивоима формалног и неформалног образовања;

9. Препоручује се промовисање ангажовања заједнице у супротстављању екстремизму, укључујући и јачање веза између заједница и наглашавајући њихове заједничке обавезе и интересе;

10. Позивају се државе чланице да се заложе за ширење информација о толеранцији и међусобном поштовању, и наглашава потенцијални допринос медија и нових комуникационих технологија, укључујући и интернет, да промовишу поштовање свих људских права, развију боље разумевање међу свим религијама, веровањима, културама и народима, унапреде толеранцију и узајамно поштовање и тиме ојачају одбацивање екстремизма;

11. Признаје се позитиван допринос који остваривање права на слободу изражавања, посебно путем медија и нових технологија, укључујући и интернет, и пуно поштовање слободе тражења, примања и ширења информација, може донети у борби против расизма, расне дискриминације, ксенофобије и нетолеранције, и понавља потреба поштовања уређивачке независности и самосталности медија у том погледу;

12. Најоштрије се осуђује свако заговарање националне, расне или верске мржње које представља подстицање на дискриминацију, непријатељство или насиље;

13. Позивају се све државе чланице, организације система Уједињених нација, регионалне и невладине организације и други релевантни актери да на одговарајући начин стреме остваривању циљева наведених у овој резолуцији;

14. Захтева се од генералног секретара да поднесе извештај о спровођењу ове резолуције Генералној скупштини на њеном седамдесетој седници, и да препоручи начине и средства којима би систем Уједињених нација и Секретаријат могао да помогне државама чланицама у погледу њиховог захтева и у оквиру постојећих ресурса, у стварању јавне свести о опасностима нетолеранције као и подстицања разумевања и ненасиља. 
Контакт

Незнаног јунака 32
11040 Београд

Телефон: + 381 11 3672 564  
2660 386  
Факс: + 381 11 2666 980  

E-mail: info@iran.rs
  nur@iran.rs
persijski@iran.rs

Web: iran.rs
  iriran.me
iran.mk


Како да нас пронађете... 
(мапа)