Седми међународни "Бесмеллах" фестивал

Током месеца Рамазана (јул-август 2010. године) у Техерану ће бити одржан Седми међународни "Бесмеллах" фестивал.

Позивамо заинтересоване да у прилогу прочитају основна правила и услове учешћа на Фестивалу, те да се за детаљније информације обрате Културном центру Ирана у Београду.Позив за учешће на Седмом међународном "Бесмеллах" фестивалу

Јул-август 2010‎
Техеран
ИРАН

Циљеви:‎


‎-‎ Стварање повољних услова за културно повезивање и размену искустава уметника исламског ‎света и уметника других вероисповести;‎
‎-‎ Пружање прилике уметницима у области Кур’ана широм света да учествују на Фестивалу, те да своје ‎радове представе јавности и да се међусобно надмећу у креативности; ‎
‎-‎ Заокруживање креативних стремљења уметника на плану интелектуалне уметности; ‎
‎-‎ Препознавање најнапреднијих тенденција у међународним уметничким круговима;‎
‎-‎ Промовисање уметничких фондација у области Кур’ана . ‎

Категорије:‎

‎1.‎ Главна категорија: постер - логотип
‎2.‎ Пратећа категорија: осликани калиграфски рукопис ‎

Тема:‎

Исписивање текста "Бесмеллах Алрахман Алрахим" (У име Бога Милостивог, Самилосног) и светих имена ‎Божијих (на персијском, арапском, енглеском и француском језику). ‎

Услови учешћа:‎

‎1.‎ Радови не смеју датирати из периода пре 2009. године, а аутори морају имати ауторска права на ‎радове објављиване и излагане пре самог Фестивала.‎
‎2.‎ Уметници Секретаријату могу доставити највише 3 своја рада из било које од наведених категорија. ‎
‎3.‎ Учесници су дужни да своје радове доставе Секретаријату у дигиталном облику на CD-у, и то у tiff ‎формату резолуције 300 dpi и CMYK колор профила, уз пропратни опис карактеристика уметничког ‎дела у текстуалном формату. Поред тога, уз опис дела је потребно доставити и личне податке ‎аутора (пуно име и презиме, адресу, контакт телефон…), као и штампани примерак рада у А4 ‎формату прописног квалитета штампе (у случају било каквих оштећења или неправилности у ‎фајловима, радови могу бити одбијени). ‎
‎4.‎ Достављени радови на CD-у и штампани примерци не враћају се ауторима. ‎
‎5.‎ Димензије приспелих радова у категорији постера морају бити 70x100 цм уколико су вертикално ‎орјентисани, односно 100x70 цм уколико су хоризонталне орјентације, а у категорији логотипа ‎‎30x30 цм. ‎
‎6.‎ Радови у пратећој категорији осликаних калиграфских рукописа морају бити рађени руком, при чему ‎је техника израде слободна по жељи аутора. ‎
Напомена 1: Скреће се пажња уметницима који желе да се такмиче у пратећој категорији да ‎своје радове шаљу искључиво у облику дигиталне копије оригиналног руком осликаног рукописа, на CD-у, како је наведено у ставки 3; након разматрања и оцењивања дигиталних копија, аутори чији ‎радови буду одабрани биће позвани да Секретаријату доставе оригинале у року који ће им том ‎приликом бити назначен. ‎
Напомена 2: Димензије руком осликаних радова не смеју прелазити 100 цм по дужини и/или ширини.‎
‎7.‎ Слање радова на конкурс не подразумева аутоматски и учешће на Фестивалу. ‎
‎8.‎ Секретаријат задржава права да приспеле радове користи у рекламне сврхе, на својим Интернет ‎страницама, у брошурама, књигама, календарима и сличним публикацијама. ‎
‎9.‎ Ауторима чији радови буду одабрани за учешће на Фестивалу биће издата потврда о учешћу, као и ‎каталог Фестивала. ‎
‎10.‎ Учешће на Фестивалу подразумева безусловно прихватање свих наведених услова Фестивала. ‎

Рокови и важни датуми:‎

‎-‎ Рок за предају радова је од 27. априла до 28. маја 2010. године. ‎
‎-‎ Разматрање и оцењивање радова вршиће се 7. јуна 2010. године. ‎
‎-‎ Фестивал ће бити одржан у периоду јул-август 2010 године, током месеца Рамазана.

Чланови стручне комисије и жирија:

Мостафа Асад Аллахи, Мостафа Оји, Мехрда Кесхти Ара, Фарзад Адиби, Ехсан Парса, Ферyдоун Мардани, ‎Абулфазл Агхаеи

Награде:‎

‎-‎ Кандидатима који освоје прво место у свакој од наведених категорија припада статуа Фестивала, ‎плакета и новчана награда у износу од $ 700,00. ‎
‎-‎ Кандидатима који освоје друго место у свакој од наведених категорија припада статуа ‎Фестивала, плакета и новчана награда у износу од$ 500,00. ‎
‎-‎ Кандидатима који освоје треће место у свакој од наведених категорија припада статуа Фестивала, ‎плакета и новчана награда у износу од $ 300,00.‎
‎-‎ Добитнику Гранд Приx награде за посебан уметнички допринос припада новчана награда у ‎износу од $ 1.000,00. ‎
‎-‎ Радови кандидата учествоваће на изложбама и фестивалима који се редовно одржавају широм света. ‎


Контакт у Међународном Секретаријату фестивала


Институт за уметност и културу Мокаб хонар

Адреса:

 

No. 7, at corner of Shirazi blind alley, 7th alley Peikar, Nezami Ganjavi St., Tavanir St., ‎Valiasr St., Tehran

Тел:

 

‎+98 (21) 88773408

Website:

 

www.besmella.ir

Email:

 

mokaab_honar@yahoo.com


Контакт за додатне информације


Културни центар И.Р. Ирана у Београду

Адреса:

 

Незнаног јунака 32, Београд, Србија

E-mail:

info@iran.rs

nur@iran.rs

Тел:

+381 11 367 25 64,

+381 11 266 82 12‎

Факс:

+381 11 266 69 80‎Неки од радова са претходних фестивала:


 
Контакт

Незнаног јунака 32
11040 Београд

Телефон: + 381 11 3672 564  
2660 386  
Факс: + 381 11 2666 980  

E-mail: info@iran.rs
  nur@iran.rs
persijski@iran.rs

Web: iran.rs
  iriran.me
iran.mk


Како да нас пронађете... 
(мапа)