Конкурс за чланке и научно-истраживачке радове
на тему мисли имама ‎Хомеинија


Позив на конкурс за ауторске чланке и научно-истраживачке радове на тему мисли и дела имама ‎Хомеинија

Широм света чувено име Његове Светости Имама Хомеинија (с) остаће запамћено између осталог и ‎по његовом знању без премца, и по његовој мисли и ставовима о гностици, филозофији, верско-‎правним наукама, управи и политици. Од кључног је значаја да што више истраживања буде спроведено и ‎што више истраживачких радова написано о сваке хвале вредном имаму, који представља једну од ‎најутицајнијих фигура 20. века. Бројни аспекти и достигнућа ове велике личности, а нарочито његово ‎устрајање на оживљавању верске мисли, морају бити сагледани и анализирани из перспективе текућих ‎околности и доба у којем живимо.‎

Догађаји и дешавања у савременом свету показују да су се, чак и након више од две деценије од ‎одласка Имама Хомеинија (с) са овога света, на светској политичкој сцени одиграле и још увек се ‎одигравају значајне промене подстакнуте утицајем идеологије имама.‎

Различити покрети отпора још су увек инспирисани његовим академским дискурсом, а борба на ‎интелектуалном плану и супротстављање империјализму још увек трају широм света.‎

Институт за прикупљање и објављивање дела Имама Хомеинија у сарадњи са сродним организацијама и ‎институцијама повремено расписује конкурсе за ауторске чланке и научно-истраживачке радове на ‎тему живота и дела имама Хомеинија. Овим путем се позивају, научници, истраживачи и интелектуални ‎радници да пошаљу своје ауторске чланке на једну од датих тема.‎

Вреди напоменути да ће након евалуације аутори пет најбољих чланака бити награђени, док ће ‎одабрани радови бити објављени у оквиру јединствене збирке.

Услови и пропозиције за учешће

‎1.‎ Чланак мора бити написан на арапском или енглеском језику и не сме имати правописних ‎грешака.‎
‎2.‎ Чланак се мора фокусирати на имамову мисао, и не сме бити објављен од стране неке друге ‎организације. ‎
‎3.‎ Чланак не сме бити ауторско дело другог аутора, нити резиме или одломак из неког другог ‎постојећег дела.‎
‎4.‎ Чланак не сме садржати мање од …….* ни више од …….* страница. (*биће накнадно ‎објављено)‎
‎5.‎ Кандидати су дужни да заједно са својим радом Институту доставе и своје потпуне личне ‎податке. (Лични подаци подразумевају: име, презиме, академски статус или положај, град, ‎земљу, поштанску адресу, е-маил адресу и број телефона.)‎
‎6.‎ Чланак мора садржати сажетак, кључне речи, текст и библиографију (литературу).‎
‎7.‎ Референце морају бити евидентиране у складу са академским правилима и прописима.‎
‎8.‎ Чланак мора следити одређене стандарде писања и мора бити достављен у формату MS Word ‎‎2003 документа. ‎

Крајњи рок за достављање чланака
‎……………………………………………………………………….. (*биће накнадно објављено)‎

Објављивање резултата и проглашење победника
‎……………………………………………………………………….. (*биће накнадно објављено)‎

Како да пошаљете чланке

Уважени аутори су дужни да своје чланке доставе Институту до датума затварања конкурса на ‎назначену е-маил адресу, или да три примерка апстракта и један примерак оригиналног чланка у ‎штампаном облику, заједно са дискетом која садржи чланак у електронском формату, пошаљу на ‎назначену поштанску адресу.‎

E-mail адреса: ……………………………………………………………………….. (*биће накнадно објављено)‎
Поштанска адреса: ……………………………………………………………………….. (*биће накнадно објављено)‎
Телефон за додатне информације: ……………………………………………………………………….. (*биће накнадно објављено)‎

Теме

‎• Имам Хомеини (с) - Исламска револуција

‎1.‎ Статус Исламске револуције у контексту глобалних промена у свету на прагу трећег ‎миленијума
‎2.‎ Утицај исламске револуције на културу и политичке прилике у свету
‎3.‎ Проучавање улоге Исламске револуције у формирању нових интересних и политичких блокова и ‎стратешка питања у свету
‎4.‎ Аналитичка студија Исламске револуције и суштина њене поруке свету
‎5.‎ Преглед карактеристика Исламске револуције и њено суочаване са међународним системом
‎6.‎ Имам Хомеини (с) и питање извоза Исламске револуције
‎7.‎ Анализа идеолошких слогана и основних елемената Исламске револуције
‎8.‎ Исламска револуција и препород идентитета религије у савременом свету
‎9.‎ Исламска револуција и муслиманске мањине у другим земљама
‎10.‎ Студија основних дискурса спасења и њихов однос са Исламском револуцијом
‎11.‎ Улога политичке мисли имама Хомеинија (с) у дискурсима везаним за спољну политику Исламске ‎Републике (1979 - 2010)‎
‎12.‎ Утицај дипломатије Исламске револуције у региону Блиског истока.‎

‎• Имам Хомеини (с) - Религија и правоверни ислам

‎‎1.‎ Структурна студија исламског верског устројства у односу на световне односно неисламске ‎системе
‎2.‎ Објашњење ефикасности религије у друштву и политици (у националним и међународним ‎размерама)‎
‎3.‎ Аналитичка студија карактеристика правоверног у односу на остале лажне верзије ислама
‎4.‎ Улога имама Хомеинија (с) у оживљавању ислама и препород интелектуалног живота ‎савременог човека
‎5.‎ Значај исламизма у развоју новог светског поретка
‎6.‎ Будућа улога ислама у променама у свету
‎7.‎ Имамов образац политичког ислама у поређењу са другим постојећим моделима
‎8.‎ Анализа исламофобије (увреда и напада на исламске ритуале и свете књиге, и слично) од стране ‎империјалистичких система

‎• Имам Хомеини (с) - Идентитет и исламска цивилизација

‎‎1.‎ Основни елементи цивилизације у мисли имама Хомеинија (с)‎
‎2.‎ Цивилизација и управљање у свету у мисли и делима имама Хомеинија (с)‎
‎3.‎ Имамов начин суочавања са западном цивилизацијом
‎4.‎ Одговор исламске цивилизације на индивидуална и социјална питања и верски идентитет
‎5.‎ Контексти и смернице за проналажење верског идентитета у савременом свету

‎• Имам Хомеини (с) - Исламски свет

‎1.‎ Значај и стратешки положај исламског света у мисли имама Хомеинија (с)‎
‎2.‎ Улога имама Хомеинија (с) и Исламске револуције у интеграцији исламског света
‎3.‎ Идеја Уније исламских народа и потлачених земаља по имаму Хомеинија
‎4.‎ Стратегија јединства у мисли Имама Хомеинија (с)‎
‎5.‎ Имам Хомеини (с) и јединство огранака и групација ислама
‎6.‎ Заговарање дипломатије у спољној политици са становишта Имама Хомеинија (с)‎
‎7.‎ Карактеристике и практичне стратегије јединства у муслиманском свету са становишта имама ‎Хомеинија (попут заједничког тржишта, исламског војног савеза и исламске уније)‎
‎8.‎ Начини препознавања завера против исламског света (попут исламофобије и увреда на рачун ‎светиња ислама)‎
‎9.‎ Студија изазова пред исламским светом и умметом

‎• Имам Хомеини (И) - међународна питања

‎1.‎ Ислам, мир и светска безбедност
‎2.‎ Исламска култура и светска културе (претње и могућности)‎
‎3.‎ Глобализација и доминација једне културе (претње и могућности)‎
‎4.‎ Имамова дефиниција владе и верске политике у савременом свету и представљање ислама као ‎практично примењивог обрасца
‎5.‎ Жена и родови према узвишеном учењу ислама
‎6.‎ Људска права у монотеистичкој исламској религији и савремени материјалистички системи


Контакт за додатне информације


Културни центар И.Р. Ирана у Београду

Адреса:

 

Незнаног јунака 32, Београд, Србија‎‎

E-mail:‎

 

info@iran.rs

   

nur@iran.rs

Тел:

 

‎+381 11 367 25 64,‎

   

‎+381 11 266 82 12‎

Факс:

 

‎+381 11 266 69 80‎

 
Контакт

Незнаног јунака 32
11040 Београд

Телефон: + 381 11 3672 564  
2660 386  
Факс: + 381 11 2666 980  

E-mail: info@iran.rs
  nur@iran.rs
persijski@iran.rs

Web: iran.rs
  iriran.me
iran.mk


Како да нас пронађете... 
(мапа)