Информатичкe технологијe и комуникације у Ирану


У последњих 50 година дошло је до изузетно значајних промена и развоја у информатичкој технологији, развоју рачунара и телекомуникација и управо те промене су домино-ефектом довеле до многобројних промена у свакодневним људским животима. Човек се током историје увек користио технолошким развојем и достигнућима, тако да током његове историје можемо приметити многобројна достигнућа која су на концу довела до настанка развоја информатичке технологије и комуникација као нових грана технологије или технологије која се представља супериорнијом у односу на друге, и управо ова врста технологије је остварила највеће промене у људским животима током изузетно малог временског раздобља.

Свет комуникација и производње информација се толико брзо мења да смо ми данас сведоци њиховог равномерног развоја широм света, где се информације у делићу секунде размењују и прослеђују на све четири стране света, где се и у најудаљенијим и најзаосталијим деловима света, у случају поседовања одговарајуће опреме, може доћи у посед најновијих информација са друге стране планете. Најзанимљивија чињеница овог процеса је да се одвија у неколико делића секунде.

Технологија је израз који подразумева прикупљање, класификацију, похрањивање и објаву информација путем тона, слике, фотографије, снимка, броја или текста, а све се то преноси помоћу рачунара.

Могуће је да свака особа, поседовањем одговарајуће опреме, која и није толико финансијски скупа, буде у стању да у свако време и на сваком месту дође до информација које је интересују, те да чак учествује у решавању проблема који притискају целокупно човечанство. Могуће је да ИТ и комуникације у овом облику не задовоље капацитете да се нахране гладни или да се у потпуности искорени глад и немаштина, или да не доведе до промене у смањењу морталитета међу новорођенчади и децом широм света, али постојећи фактори говоре да управо те информације помажу другима да се боље поставе у решавању проблема са којима се сусрећу и да се окористе искуствима других који су те проблеме раније успели превазићи. Они, користећи се овим информацијама могу оснажити своје инфраструктуре и довести до јачања економске грађе свог друштва. Свакако, друштво је још једна од компоненти које успешно решава своје проблеме користећи се информацијама преношеним рачунарима.

ИТ и комуникације омогућавају јачање пољопривредне производње, разноликост и корисну расподелу и дистрибуцију пољопривредних производа, омогућавају размену информација на пољу јачања хигијене и здравства међу припадницима различитих људских заједница. Поред тога новим генерацијама омогућавају лакше савладавање науке и знања својих претходника у различитим крајевима света. Достизање ових информација доводи и до стварања могућности настанка нових мањих и већих компанија, до класификације најсиромашнијих и до почетка борбе са том пошасти данашњице, може довести до јачања најугроженијих делова наше планете, помоћи им у савладавању њихових проблема, јачању властитог али и у приступању светском тржишту.

Употреба интернета од стране владиних институција зарад презентације бољих услуга својим грађанима и бољег преноса информација свим корисницима ове мреже, компанијама и владиним и невладиним организацијама је такође један од капацитета ове врсте технологија која доводи до стварања и јачања електронске владе.

Стручњаци могу довести до стварања електронске власти која ће оперисати и деловати без постојања икакве зграде, без обраћања било коме на шалтерима и без вишесатног чекања у редовима, то је мрежа која је у стању да у року од само 24 часа изврши све оне сложене операције које се у реалном животу не могу решити и у року од неколико дана. Ова врста власти је у стању да буде оперативна 24 сата у току сваког дана и седам дана у недељи.

Другим речима, електронска власт је заправо спој електронских мрежа у којима долази до размене информација из владиног и приватног сектора, између компанија и грађана, владиних службеника путем интернет мреже.

Већ неко време И.Р. Иран је своју пажњу усмерила ка овом пољу, ка формирању снажног интернет система који ће бити у стању да задовољи потребе својих грађана, формирањем електронских градова на острву Киш и у Машхаду, као и формирањем националне интернет мреже широм земље.

Поред тога, када је реч о хардверу, Иран је такође достигао изузетно запажене резултате, тако да је у стању да више од 51 процента потреба за овом врстом уређаја задовољи производњом и операционализацијом истих.

Постојањем већег броја снажних компанија на пољу научне обраде ових података у Ирану, велики број програма који су изузетно важни за безбедност у земљи, производе се унутар Ирана и рукама иранских стручњака, а постоји и велики број компанија које су већ дуже време активне у обезбеђењу сигурности за телекомуникацијске компаније и уопште сигурност информатичке технологије.

Иран је остварио велики напредак и у развоју HI-TEC технологије где сада самостално производи антене, стубове, преносне уређаје, повезнице и осталу потребну робу и уређаје који делују у склопу дела савремене рачунарске мреже у земљи.

Потребно је напоменути, да ако видимо да се данас у Ирану не производи нека врста опреме или уређаја, то не значи да ирански стручњаци нису у стању да то произведу или да иранске компаније и производни капацитети немају могућности да произведу те уређаје, или да немају знања и технологије, него је појава иностране рачунарске опреме показатељ великог тржишта, брзине промена ове индустријске гране и економске оправданости. 
Контакт

Незнаног јунака 32
11040 Београд

Телефон: + 381 11 3672 564  
2660 386  
Факс: + 381 11 2666 980  

E-mail: info@iran.rs
  nur@iran.rs
persijski@iran.rs

Web: iran.rs
  iriran.me
iran.mk


Како да нас пронађете... 
(мапа)