Издања у сарадњи са другим издавачима
Ардавирафнаме (Рај и пакао у маздаистичкој религији)


Превео Дејан Спасојевић
Пешић и синови, Београд 2005.

Древни зороастријански спис преноси искуство Ардавирафа, зороастријанског свештеника током одласка на путовање у виши свет, одакле својим савременицима доноси опис загробног живота, односно награде и казне које ће искусити жива бића након смрти. Ово дело је утицало и на европску књижевност, посебно на Дантеову »Божанствену комедију« која је настала око 1000 година касније. 

Читањем овог дела постаје нам јасна важност коју су морална начела имала међу древним Иранцима.

Битак и пад


Хамид Парсанија
Превео Сеид Халиловић

Метафизика, Београд, 2007.

Значајан и користан увид у мало познату исламску теозофију, покушај разјашњавања фундамената и принципа човековог пада и узлажења, силазног и узлазног лука егзистенције. Аутор дела „Битак и пад“ настоји да објасни универзум и озрачи небеса у којима отпочиње пад, како би проникао у његове онтолошке и епистемолошке хоризонте. Ослањајући се на осовинску улогу греха, дело се усредсређује на хронолошки аспекат пада, односно у фазе пада из сфере Божанства, преко продирања у свет митова, па све до појаве модерног света. Писано упечатљивим рукописом и у духу верско-теомонистичке антропологије, дело „Битак и пад“ своју аргументацију црпи из богатог гностичко-философског наслеђа исламског света. Др Хамид Парсанија је један од водећих представника школе Трансцендентне теософије у данашњем Ирану, шеф одељења за истраживање на Истраживачком институту Есра у Кому и декан елитног факултета Бакир ал-улум у истом граду.

Древна Персија

Оливер Потежица
Филип Вишњић, Београд, 2005.


Циљ ове студије је да омогући читаоцима да прошире своја сазнања о античкој Персији и античком периоду уопште и омогући постепено исправљање овог „искошеног“ историографског приступа, који је дуго преовлађивао, заснован искључиво на грчким изворима о Персији који су, често, били пристрасни и игнорантски.

Хахаманешидски краљевски натписи

Хахаманешидски краљевски натписи
(аријевско или старо персијско клинасто писмо)

Р. М. Г. Абади
Превео Дејан Спасојевић
Либеро, Београд 2006.

Аријевско или старо персијско клинасто писмо је писмо којим су краљеви из династије Ахеменида клесали своје натписе у недра планина, на палате и гробнице, на златне, сребрне, камене и земљане таблице, на печате и вазе. Највећи и најзначајнији натпис свакако је онај краља Дарија великог (Дарајавуша) у подножју планине Бисутун. Дешифровање ових натписа омогућило је упознавање старог персијког и пружило обиље историјских и географских података, као и увид у тадашњу религију.

Публикација садржи стотинак натписа писаних овим писмом. Аутор је уз превод дао и транслитерацију старог персијског писма, што књизи даје посебну драж. Као таква она представља не само историјско сведочанство о епохи о којој се мало зна, већ и продубљује наша општа знања о древним културама.

Једино све


Мевлана Џелалудин Руми
Превели Александар Ђусић, Александар Љубиша, напомене Александар Драговић
Београд, 2007.


...саткана од мистичких казивања, анегдота, суфијских прича, посланичких предања, легенди, фолклорних темата, алегорија, парабола и басни, „Месневија“ носи снажан печат суфијског учења о растанку и мистичном трагању за божанским бићем...

Књига „Једино све“ представља превод дела Тхе Ессентиал Руми коју је саставио Колман Баркс, а која је 2006. године била најпродаванија књига поезије у Америци. Она је први интегрални превод Румијевог лирског стваралаштва који се одличним и репрезентативним избором из његовог опуса, и солидним и надахнутим преводом представља нашој читалачкој публици. На 15. Међународној награди „Књига године“ (2008) коју традиционално организује иранско Министарство за културу, збирка Румијеве поезије „Једино све“освојила је награду у секцији Студије Месневије.

Рубаије Омера Хајама


Превеле Нада Томић-Драшковић, Жана Акопџањан
Београд, Друштво српскоцрногорско-иранског пријатељства


Нови превод Хајамових рубаија, у издању Друштва српскоцрногорско-иранског пријатељства поуздан је показатељ да је Хајјамово дело и даље изазов, али и да је занимање за персијски језик у порасту. Том тренду свакако доприноси и овај, трећи по реду стиховани превод Хајамових рубаија на српски језик, који је, захваљујући преводилачком подухвату Наде Томић-Драшковић и Жане Акопџањан зазвучао на нов и подстицајан начин и као такав представља значајан допринос у одговарајућем, валидном препознавању класичне персијске књижевности.

 
Издавачка делатност
Медија центар


Контакт

Незнаног јунака 32
11040 Београд

Телефон: + 381 11 3672 564  
2660 386  
Факс: + 381 11 2666 980  

E-mail: info@iran.rs
  nur@iran.rs
persijski@iran.rs

Web: iran.rs
  iriran.me
iran.mk


Како да нас пронађете... 
(мапа)